• EKO-ENERGIA W GMINIE HANNA
    Ciepła woda za darmo
  • 265 instalacji w budynkach prywatnych
    7 instalacji w budynkach użyteczności publicznej
  • 5 pieców na biomasę w budynkach użyteczności publicznej
    Czysta energia

Adres obiektów budowlanych, których dotyczy program funkcjonalno-użytkowy
Budynki prywatne oraz budynki użyteczności publicznej, w których planowany jest montaż instalacji solarnych zlokalizowane są na terenie gminy Hanna, powiat włodawski, województwo lubelskie.

Województwo lubelskie

Źródło: Zasoby Internetu

Powiat włodawski

Źródło: Zasoby Internetu

W ujęciu ilościowym realizacja przedmiotu zamówienia rozkłada się na poszczególne miejscowości następująco:

265 instalacji w budynkach prywatnych:
1) Dańce – 22 instalacje solarne
2) Dołhobrody - 55 instalacji solarnych
3) Hanna - 75 instalacji solarnych
4) Holeszów - 9 instalacji solarnych
5) Janówka - 14 instalacji solarnych
6) Konstantyn - 3 instalacje solarne
7) Kuzawka - 21 instalacji solarnych
8) Lack - 16 instalacji solarnych
9) Nowy Holeszów - 9 instalacji solarnych
10) Pawluki - 6 instalacji solarnych
11) Zaświatycze - 35 instalacji solarnych

7 instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej:

1) Szkoła Podstawowa w Hannie
2) Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach
3) Szkoła Podstawowa w Zaświatyczach
4) Szkoła Podstawowa w Dańcach
5) Szkoła Podstawowa w Holeszowie
6) Gminny Ośrodek Kultury w Hannie
7) Urząd Gminy w Hannie

5 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach użyteczności publicznej:

1) Dańce – 1 kocioł c.o. na biomasę
2) Dołhobrody - 1 kocioł c.o. na biomasę
3) Hanna - 2 kotły c.o. na biomasę
4) Holeszów - 1 kocioł c.o. na biomasę

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem