• EKO-ENERGIA W GMINIE HANNA
    Ciepła woda za darmo
  • 265 instalacji w budynkach prywatnych
    7 instalacji w budynkach użyteczności publicznej
  • 5 pieców na biomasę w budynkach użyteczności publicznej
    Czysta energia

Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia w ramach zadania „Wykonanie instalacji solarnych w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej oraz montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Hanna realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu 265 instalacji solarnych dla budynków prywatnych.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu 7 instalacji solarnych dla budynków użyteczności publicznej.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu 5 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę dla budynków użyteczności publicznej.
4. Zainstalowanie wg opracowanych projektów 265 kpl. instalacji solarnych w budynkach prywatnych oraz 7 instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej.
5. Zainstalowanie opracowanych projektów 5 szt. kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach użyteczności publicznej.
6. Próby, regulacja instalacji,
7. Rozruch technologiczny instalacji solarnych
8. Rozruch technologiczny kotłowni.
9. Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych i kotłów c.o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.
10. Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Realizacja projektu polega na zamontowaniu zestawów kolektorów słonecznych, podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej oraz montażu w budynkach użyteczności publicznej kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę, na terenie gminy Hanna .
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy Hanna dzięki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne środowisku, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Położenie geograficzne Gminy w obszarze Polski o najsilniejszym nasłonecznieniu dodatkowo preferuje montaż kolektorów na tym obszarze. Wykorzystując te korzystne warunki oraz dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Gmina Hanna przystępuje do realizacji niniejszego projektu.
Rys.1. Rejonizacja obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej


Rys. 2. Średnie roczne sumy usłonecznienia w godzinach 


Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego

Rys. 3. Roczne promieniowanie całkowite w Polsce


Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego
Rys. 4. Mapa rozkładu rocznego promieniowania słonecznego na terenie Polski 


Źródło: Zasoby Internetu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem